Porta Mosana

Nieuws

29-3-2017 |Onderzoek naar motivatie leerlingen 'school is saai'

‘School is saai’
Niet elke leerling zal op deze manier over school praten en het gevoel hebben niets te leren in de les. Toch weten we dat voor veel leerlingen een belangrijke reden om naar school te gaan, het verplichte karakter is. In vergelijking met andere West-Europese landen halen leerlingen in Nederland relatief goede leerresultaten (OECD, 2016), maar zijn ze niet of nauwelijks gemotiveerd voor school (Onderwijsinspectie, 2014).

22-3-2017 |Ouders gezocht voor de MR van het Porta Mosana College vmbo, havo en vwo

Van de MR ontvingen we onderstaande oproep:
Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het voortgezet onderwijs bestaat de MR uit een personeels-, ouder- en een leerlinggeleding.


22-3-2017 |Update Day for Change actie – Porta Mosana Business School

Met groot genoegen kunnen wij mededelen dat de Day for Change actie tot een groot succes heeft geleid. Een tijd geleden hebben wij gecommuniceerd dat de opbrengst € 1082 bedroeg maar dat er hier en daar nog wat groepjes geld aan het verdienen waren voor het goede doel. Dit is nu helemaal afgerond en er is nu in totaal € 1446,05 opgebracht! Een heel mooi bedrag, waar de Business School leerlingen zeer trots op mogen zijn. Het financiële educatieproject Aflatoun in Senegal wordt met de opbrengst ondersteund. Met dit project krijgen meer dan 1000 kinderen en jongeren toegang tot financieel onderwijs en daarmee de kans om een betere toekomst voor zichzelf op te bouwen.

22-3-2017 |Porta Serves the City

Elke tweede woensdag verzamelt Porta Serves the City voedsel en andere lang houdbare spullen t.b.v. gezinnen die onder de armoedegrens leven. Porta leerlingen Puck en Jules Knols zijn de drijvende krachten namens onze school. Hieronder een verslag van een gesprek dat wij samen voerden bij de Gemeente.

Ben Perry