Porta Mosana

Nieuws

13-7-2016 |Klaar voor het vernieuwde eerste jaar

Op donderdag 30 juni kwamen alle docenten die volgend jaar les zullen geven aan de brugklassen op het Porta Mosana College en op het Sint-Maartenscollege bij elkaar in een leerkring. De doelstelling was om in te zoemen op de nieuwe taken die docenten zullen krijgen in het kader van het vernieuwde onderwijsaanbod.

6-7-2016 |Inleveren schoolboeken

Net als ieder jaar moeten de leerlingen de boeken, die door school beschikbaar zijn gesteld, weer inleveren.

6-7-2016 |Examenresultaten en diploma-uitreikingen

Ook dit jaar kunnen we weer trots zijn op de examenresultaten: na afloop van het tweede tijdvak is 89,2 % van de havo-leerlingen en 93,8 % van de vwo-leerlingen geslaagd. We willen alle geslaagden en hun ouders/verzorgers feliciteren en wensen onze (oud-) leerlingen veel succes met het realiseren van hun toekomstplannen.

29-6-2016 |Bezoek College van Bestuur

Op 20 juni bezocht het College van Bestuur van LVO Maastricht onze school.

Tijdens dit bezoek, waarbij de kwaliteitszorg en maatwerk voor leerlingen centraal stond, is een aantal processen kort toegelicht door leerlingen, ouders, docenten en locatieleiding. Per onderwerp is een presentatie van vijf minuten gehouden en waren vijf minuten ingeruimd om kort met elkaar in gesprek te gaan.


29-6-2016 |Porta Mosana Topsportvriendelijk: Pieke Bouman tt1d

Vandaag een interview met topsporttalent Pieke Bouman, wiens sport tennis is.