Porta Mosana

Nieuws

5-4-2017 |Onderzoek naar Viewbrics, een samenwerking met de Open Universiteit

Samenwerken, presenteren en informatievaardigheden zijn vaardigheden die we in het modern onderwijs veelvuldig gebruiken. We gaan er, vaak onterecht, van uit dat onze leerlingen deze complexe vaardigheden beheersen of al doende zullen leren. Nu is het aanleren van deze vaardigheden niet eenvoudig en deze vaardigheden beoordelen is misschien nog wel moeilijker.

5-4-2017 |Keuzevak onderbouw: Sport & Lifestyle

Sinds dit schooljaar (schooljaar 2016-2017) kunnen de leerlingen in de brugklas kiezen voor o.a. het keuzevak Sport & Lifestyle.
In onderstaande tekst vindt u wat meer informatie over dit keuzevak en leest u de ervaringen van enkele brugklassers.
Het keuzevak Sport & Lifestyle is er net als het vak Lichamelijke Opvoeding op gericht alle kinderen te brengen tot blijvende en verantwoorde deelname aan bewegen en sport, tot een bewuste keuze voor bewegen in het algemeen en voor specifieke bewegingsactiviteiten in de vrije tijd.


5-4-2017 |Cannabis project in het voortgezet onderwijs Maastricht

In het schooljaar 2015-2016 zijn door outreachend preventiemedewerkers verschillende jongerengroepen en hun middelengebruik in zowel Maastricht Oost als West in beeld gebracht. Tijdens deze observaties en contactmomenten op straat viel vooral het cannabisgebruik onder schooltijd op. Dankzij het uitwisselen van signalen door de jaren heen via LVO, de gemeente Maastricht en Verslavingspreventie Mondriaan met de scholen is het besef gegroeid dat cannabisgebruik onder scholieren in Maastricht een probleem is dat in de hele stad speelt en waar elke school mee te maken heeft.

29-3-2017 |Informatie met betrekking tot schoolreizen

Op korte termijn staan er enkele schoolreizen op het programma: tto-reizen naar Londen en de reis naar Berlijn. Ouders/verzorgers en deelnemende leerlingen zijn apart geïnformeerd.

29-3-2017 |Sportdagen bovenbouw 6 en 7 april

Donderdag 6 en vrijdag 7 april vinden voor de leerlingen van de Bovenbouw(alle 4e en 5e klassen) sportactiviteiten plaats. De docenten L.O. hebben weer in overleg met de schoolleiding besloten om de keuzeactiviteiten dit schooljaar te bundelen en ze aan te bieden op bovengenoemde data. Dit heeft het grote voordeel dat er veel meer te kiezen valt.
De leerlingen, die niet uit keuzeactiviteiten konden kiezen krijgen donderdag 6 april in het gebied van de St. Pietersberg een ori├źntatietocht met GPS aangeboden met daarin een aantal verschillende sportieve opdrachten.