Porta Mosana

Nieuws

7-9-2016 |How it’s made – lesroosters onderbouw

Ons onderwijs is georganiseerd met behulp van lesroosters. Op onze school is dat een indeling van ongeveer 1000 klokuren onderwijstijd in blokjes van 50 minuten onder leiding van een vakdocent. Onze school telt meer dan 1500 leerlingen en iets meer dan 100 docenten, dus je praat al gauw over een puzzel met 15.000 stukjes. Gelukkig is er hulp van enkele afspraken en digitale systemen.

7-9-2016 |Nieuwe collega’s op onze locatie

Dit schooljaar verwelkomen we maar liefst achttien nieuwe collega’s. Deze groep bestaat uit zowel medewerkers OOP (onderwijsondersteunend personeel) als docenten, waarvan een deel ervaren en een deel starters. Een aantal van hen is aangenomen in het kader van het Investeren in de Ontwikkeling van Onderwijs (IOO), anderen zijn zogenaamde zijinstromers, docenten die met een schat aan ervaring buiten het onderwijs het voorgezet onderwijs komen versterken.

20-7-2016 |Oproep voor nieuwe leden Ouderraad

De ouderraad van HAVO/VWO/TTO deel van het Porta Mosana is op zoek naar nieuwe leden!
De ouderraad vormt de intermediair tussen school en ouders en fungeert dusdanig als klankbordfunctie voor directie met betrekking tot (nieuw) beleid, veelal door participatie in de diverse commissies en/of klankbordgroepen.


13-7-2016 |Fauve van Veen en Daan van Doorn winnen LVO Science Award

Fauve van Veen en Daan van Doorn hebben een profielwerkstuk geschreven met de titel “Antibioticaresistentie. Wat is ertegen te doen?”