Porta Mosana

Nieuws

16-11-2016 |Nabespreking testen leerlingen brugklas en communicatie

In de eerste periode van het brugklasjaar wordt de bestaande informatie uit het basisonderwijs aangevuld met belangrijke informatie betreffende hun intelligentiestructuur (IST), hun prestatiemotivatie (FES) en hun sociaal-emotioneel welbevinden (SVL). Deze gegevens zijn naast het inzicht in de groeimetingen per vak belangrijke ondersteunende informatie bij leerling besprekingen. De afname van deze onderzoeken is in handen van het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek (CBO) verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

16-11-2016 |Informatie met betrekking tot schoolmailadres / privé mailadres

In Porta Nieuws 2 hebben wij een bericht vermeld m.b.t. Magister. Hierin hebben wij onder andere gemeld dat bij de leerlingen een LVO-schoolmailadres in Magister vermeld staat, en geen privé-mailadres, met daarbij het verzoek deze emailadressen te koppelen. N.a.v. enkele reacties willen wij u graag nog enige uitleg geven hierover.

9-11-2016 |Dialoogavond vwo Maastricht, een verslag

Op dinsdag 8 november verzamelden zich ongeveer 70 mensen in de aula aan de Noormannensingel. Leerlingen, ouders en docenten spraken met elkaar over de mogelijkheden die de nieuwe wet op onderwijstijd biedt om het onderwijs te verbeteren.

9-11-2016 |Klankbordgroep ouders leerlingen vwo 1

Het onderwijs in jaarlaag 1 van het vwo wordt vernieuwd met meer onderwijs op maat. U hoort er thuis van alles over. Het gepersonaliseerd onderwijs vindt plaats in de lessen, in de keuzevakken en tijdens de keuzewerktijd, die met ingang van periode 2 van start zal gaan.

9-11-2016 |Begaafdheidsprofielschool (BPS): Ontwerp het huis van de toekomst

Het Porta Mosana College biedt als Begaafdheidsprofielschool (BPS) (hoog)begaafde leerlingen speciale begeleiding. Zo biedt de school cognitieve verrijking door middel van een verrijkingstraject.