Porta Mosana

Nieuws

7-6-2017 |Noah Paulus, tt4b, loopt stage bij Europarlement

Noah Paulus, leerling uit tt4b, heeft zijn maatschappelijke stage op een bijzondere wijze ingevuld. Zijn verslag leest u hieronder.

31-5-2017 |Porta Mosana Topsportvriendelijk: Sanne de Bruijn

Vandaag een interview met topsporttalent en kersvers Europees kampioene Sanne de Bruijn, wier sport Dans is.

24-5-2017 |Gastles en onderzoek borstkanker

Afgelopen weken heeft een aantal tto-klassen van de docenten biologie Kennie Diederen en Lucette van Duijn in plaats van een reguliere biologieles een gastles gehad van Thiemo Nijnatten. Zij stuurden onderstaand verslag.

17-5-2017 |Giel Hommes (at1c) landelijk winnaar van de W4Kangoeroe-wedstrijd 2017

Onlangs ontvingen wij de uitslag van de W4Kangoeroewedstrijd, waaraan alle tto-onderbouwleerlingen op 16 maart hebben deelgenomen. Deze internationale wiskunde- en rekenwedstrijd wordt gelijktijdig gehouden in ruim 50 landen en alleen al in Nederland hebben ruim 130.000 leerlingen deelgenomen, verdeeld over verschillende niveaus.

17-5-2017 |Unieke stage voor atheneum- en tto 5- leerlingen

Sommige leerlingen in de bovenbouw atheneum 5 en tto 5 kiezen ervoor om in het kader van hun maatschappelijke stage mee te werken aan maatschappelijk relevant onderzoek. De leerlingen Jussie Langeveld (atheneum 5) en Noah Dekker (tto 5) hebben deze kans op een prachtige manier inhoud gegeven.