Porta Mosana

Nieuws

6-9-2017 |Magister

Magister is het schooladministratiesysteem dat gebruikt wordt door alle personeelsleden op school en waarin ook leerlingen de cijfergegevens, rooster, aanwezigheidsregistratie, huiswerk, etc. kunnen lezen. Voor de ouders is er een apart ouderportal met vergelijkbare gegevens.
Alle nieuwe leerlingen hebben in inmiddels hun inloggegevens voor Magister ontvangen. De ouder-inloggegevens volgen deze week ook.


6-9-2017 |Communicatie

We vinden het belangrijk dat de school u als ouder altijd kan bereiken, via e-mail maar ook via telefoon. Zo is het bijvoorbeeld bij excursies en uitwisselingen in het buitenland van groot belang dat wij u in eventueel urgente situaties direct kunnen bereiken. We willen de gegevens in Magister graag gedurende het schooljaar zo actueel mogelijk houden.

31-8-2017 |Introductiedagen vwo

Na een welverdiende zomervakantie gaan we deze week weer van start. Het nieuwe schooljaar begint niet meteen met lessen. Eerst besteden we aandacht aan elkaar, aan personeel en leerlingen.

31-8-2017 |Porta Nieuws: welkom!

Namens alle medewerkers heten we alle (nieuwe) lezers van Porta Nieuws welkom.
De school vindt het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen goed geïnformeerd worden. We willen u middels Porta Nieuws, onze wekelijkse digitale nieuwsbrief, op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen binnen onze school.


31-8-2017 |Lesroosters

Een lesrooster maken voor een VO school is een serieuze uitdaging. Gelukkig zijn er mensen die het goed kunnen en nog leuk vinden om te doen ook. Roostermakers.
Deze zomer hebben zij een grotere uitdaging gehad dan voorheen. Zij kregen te maken met een rooster voor docenten die op meerdere locaties werken. Dit jaar zijn de docenten die les geven aan de afdelingen vmbo, vhbo en vwo van LVO Maastricht aan elkaar verknoopt.