Porta Mosana

Nieuws

30-11-2016 |Begaafdheidsprofielschool (BPS): voorlichtingsbijeenkomst verrijking brugklasleerlingen

Sinds april 2009 is het Porta Mosana College gecertificeerd als BegaafdheidsProfielSchool. Dit betekent onder andere dat we leerlingen die meer uitdaging willen en aankunnen iets extra´s willen bieden. Voor de leerling in de brugklas die in aanmerking kan komen voor een verrijkingstraject, zal dit traject eind januari (begin derde periode) van start gaan.

23-11-2016 |Oproep ouders voor Werkgroep Veilige School

Hoe creëer je een veilige, gezonde, levendige, nieuwsgierige schoolomgeving voor leerlingen en docenten van het Porta Mosana College?

23-11-2016 |Portefeuille leerlingbegeleiding vwo Maastricht

De portefeuille Leerlingbegeleiding vwo Maastricht houdt zich bezig met drie belangrijke vormen van begeleiding Decanaat, Mentoraat en Zorg (DMZ) en wordt aangestuurd door Danielle Pekelharing (locatie NMS) en Andrea Thewissen (locatie OMW).

23-11-2016 |Mental Health Foundation: depressie bij jongeren

Op dinsdag 29 november wordt de school in de eerste pauze (onderbouw en bovenbouw) bezocht door een team van de Mental Health Foundation, zij gaan de Nationale Depressiequiz spelen met onze leerlingen. Zij doen dit met leerlingen van alle middelbare scholen in Nederland.

16-11-2016 |De onderwijsontwikkelingen in leerjaar 1, een korte terug- en vooruitblik

Het nieuwe onderwijs van vwo Maastricht is gebaseerd op een drietal uitgangspunten. Het vwo in Maastricht heeft gekozen voor een onderwijsvisie die de ‘leer-kracht’ van leerlingen wil vergroten. Op deze wijze kunnen alle aanwezige talenten van de leerlingen optimaal worden ontwikkeld. Het theoretische kader van Building Learning Power is gebaseerd op de vanuit de positieve psychologie ontwikkelde op groei gerichte mindset (growth mindset).