Porta Mosana

Nieuws

20-9-2017 |Porta Ski 2018

Beste leerlingen/ouders,
Zoals jullie misschien al wisten, vindt er elk jaar een ski/snowboard reis plaats. Dit wordt elk jaar georganiseerd, omdat onze school dit als een meerwaarde ziet voor onze leerlingen. Leerlingen zijn gedurende vijf dagen op een sportieve manier met elkaar bezig. Daarnaast is er een gevarieerd avond aanbod, waarbij leerlingen moeten samenwerken en allerlei activiteiten gaan doen (rodelen, spellenavond, zwemmen, etc). Deze reis wordt georganiseerd voor leerlingen van leerjaar 1 t/m 4 (atheneum en tto) en havo 4.


13-9-2017 |Oproep voor nieuwe leden Ouderraad

De ouderraad stuurde ons onderstaande oproep voor nieuwe leden:

De ouderraad van havo/vwo/tto deel van het Porta Mosana is op zoek naar nieuwe leden!
De ouderraad vormt de intermediair tussen school en ouders en fungeert dusdanig als klankbordfunctie voor directie met betrekking tot (nieuw) beleid, veelal door participatie in de diverse commissies en/of klankbordgroepen.


13-9-2017 |Begaafdheidsprofielschool

Het Porta Mosana College participeert sinds het schooljaar 2006-2007 in het landelijk netwerk van Begaafdheidsprofielscholen VO. Alle deelnemende scholen mogen zich Begaafdheidsprofielschool (BPS) noemen, omdat zij aangetoond hebben, dat ze kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan begaafde leerlingen bieden. Het Porta Mosana College heeft deze officiële status sinds april 2009.

13-9-2017 |Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB): activiteit voor eindexamenleerlingen 6 vwo

‘Ik ben student aan het tweede jaar van de universiteit en ik studeer … ’. Zo begonnen de gesprekken met onze eindexamenleerlingen afgelopen donderdag tijdens de Meet & Greet met studenten van verschillende faculteiten van de Universiteit van Maastricht.

6-9-2017 |Introductie leerlingen brugklas

Brugklas atheneum, een verslag van mentoren Thea Bertram en Jan Schreurs