Porta Mosana

Nieuws

7-12-2016 |Naar de middelbare school… en nu?!

Na acht jaar basisonderwijs, gaat uw zoon of dochter naar het voortgezet onderwijs. Dit is een grote stap voor u, maar ook voor uw zoon of dochter. Als ouder/verzorger wilt u natuurlijk dat uw kind op een fijne school terecht komt, een school waar hij of zij het beste tot zijn of haar recht komt. Wij willen u informeren over het onderwijsaanbod van LVO Maastricht.
Al eerder stuurden we u via een nieuwsbrief een bericht met de uitnodiging voor één van de informatieavonden van LVO Maastricht:


7-12-2016 |Start Klankbordgroep vwo 1 Maastricht

Op woensdag 23 november werd een start gemaakt met de klankbordgroep ouders vwo 1 Maastricht. Een 16-tal ouders markeerde dit ‘historisch’ moment in de geschiedenis van het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege. Voor het eerst sprak een afvaardiging van ouders gezamenlijk over de gemeenschappelijke onderwijskundige visie van het onderwijs aan hun kinderen.

7-12-2016 |Nieuw maatschappelijk project: Porta serves the City

Vanaf januari starten we in de school met een fantastisch nieuw maatschappelijk project: Porta serves the City. Onze school gaat samen met Serve the City Maastricht tweewekelijks producten inzamelen voor diverse voedselbanken in Maastricht.

30-11-2016 |Gymnasium vto: onderzoeksweek in plaats van toetsweek

Namens het gymnasium vto team ontvingen we onderstaand artikel van docente klassieken, Alet Holwerda.
Bij het nieuwe beleid in de brugklassen vwo ligt de focus op het leren leren: hoe leer je en hoe zorg je dat wat je leert ook beklijft. Als docenten zoeken we o.a. naar manieren van toetsing die dat leerproces wezenlijk kunnen bevorderen.


30-11-2016 |Porta Mosana Business School: Project Day for Change

De leerlingen van de Porta Mosana Business School leerjaar 4 starten in periode 2 met het project Day for Change. Day for Change wil een bijdrage leveren aan de vermindering van armoede en ongelijkheid door kansen te creëren voor mensen zodat zij hun eigen vaardigheden kunnen versterken en de middelen verwerven om zelf hun kwaliteit van leven te verbeteren. Dit geldt voor de scholieren die in Nederland deelnemen aan de Day for Change Actie én voor mensen in ontwikkelingslanden die dankzij de opbrengsten uit deze actie gesteund worden.