Porta Mosana

Nieuws

3-10-2018 |Gepersonaliseerd leren (GPL)

Even ter opfrissing, hoe is GPL op Porta ontstaan?
Binnen de kaders van het schoolplan van het Porta Mosana College, het OpMaat- programma van LVO en het door LVO Maastricht voorgenomen besluit aangaande gedifferentieerde leerroutes is in het schooljaar 2015-2016 de pilot Gepersonaliseerd Leren (GPL) ontwikkeld ten behoeve van het optimaal ontwikkelen van de talenten van leerlingen.

26-9-2018 |Nieuws vanuit de ouderraad (OR)

Ook in het nieuwe schooljaar 2018-2019 is de ouderraad van het Porta Mosana College weer actief. Na afscheid genomen te hebben van een paar leden vanwege hun lange staat van dienst of het slagen van hun kinderen gaat de ouderraad in een vernieuwde samenstelling hard aan het werk.

26-9-2018 |Porta serves the city wordt JuuPu

Wat doe je als je in je omgeving geconfronteerd wordt met anderen die met tegenwind te maken hebben, met mensen die door een moeilijke periode gaan? Kijk je weg of wacht je af tot iemand anders dit oplost, of neem je de stap om er zelf iets aan de te doen? En waarom zou je dat überhaupt doen?

20-9-2018 |Informatie ouders examenleerlingen: Webinar ‘Studiefinanciering, hoe werkt het?’

Uw kind doet dit jaar eindexamen. Een spannend jaar, waarin ook vooruitgekeken wordt naar het jaar erna. Het jaar waarin uw kind waarschijnlijk gaat studeren aan een hogeschool of universiteit.

20-9-2018 |Meningokokken vaccinatie 2018 GGD

We hebben informatie ontvangen van de GGD Zuid Limburg, dat zij in oktober 2018 starten met vaccinaties tegen de meningokokken ziekte. Alle jongens en meisjes die geboren zijn tussen 1-5-2004 t/m 31-12-2004 ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan de vaccinatiecampagne via de GGD.