Porta Mosana

Nieuws

12-6-2019 |Evaluatie bevorderingsgesprekken onderbouw Porta Mosana College

Onderwijskundige visie

Theoretisch kader en visie ontwikkeling

Het Porta Mosana College heeft gekozen voor een onderwijsvisie die de ‘leer-kracht’ van leerlingen wil vergroten. Op deze wijze kunnen alle aanwezige talenten van de leerlingen optimaal worden ontwikkeld. Het theoretische kader van Building Learning Power is gebaseerd op de vanuit de positieve psychologie ontwikkelde growth mindset aanpak (Carol Dweck).

Door tijdens het gehele leerproces de focus te leggen op het in kaart brengen van de groei van de leerling, met behulp van bijvoorbeeld formatieve evaluatie, wordt het eindresultaat op krachtige wijze positief beïnvloed


12-6-2019 |Veiligheid en incidentenmeldingen

In april 2019 heeft het Porta Mosana College HV de hercertificering “Veilige en gezonde school” behaald. Dit betekent dat de school een structureel en duurzaam veiligheidsbeleid voert.

Er wordt zowel preventief als curatief veel aandacht aan het behoud van een prettig en veilig onderwijsklimaat besteed. De school werkt nauw samen met ketenpartners zoals de Gemeente Maastricht, GGD, bureau HALT, GGZ, organisatie Mondriaan en de wijkagent.


12-6-2019 |Verrijkingsavond 4 juni 2019

Ouders en medeleerlingen werden tijdens de verrijkingsavond getrakteerd op presentaties van enthousiaste leerlingen over uiteenlopende onderwerpen. In OLC1 stonden stands waarin individuele leerlingen hun eigen project presenteerden. Er waren prachtige tekeningen te zien, presentaties op de computer over allerlei onderwerpen en er waren presentaties van leerlingen die het jaar bezig zijn geweest met het leren van een vreemde taal zoals Spaans of Japans. Ondertussen kon iedereen genieten van lekkernijen, gemaakt door leerlingen die een sponsoractie hielden voor een klassenreis naar Normandië en mensen die naar Zuid-Afrika gaan met Global Xplore.

5-6-2019 |Uitnodigingen ouderavond 11 juni en thema-avond oudervereniging over het puberbrein op 25 juni

Volgende week dinsdag 11 juni is de eerstvolgende ouderavond. Deze heeft als onderwerp de veilige en gezonde school. Bij het Porta Mosana College staat veiligheid, waaronder sociale veiligheid, en gezondheid hoog in het vaandel. Er wordt veel aan gedaan, maar veel is nog onbekend bij ouders. PMC heeft zeer recent opnieuw het predicaat veilige en gezonde school verworven dankzij de inspanningen van leerlingen en ouders maar vooral van het personeel.

5-6-2019 |Toetsing en feedback

Een van de belangrijkste bouwstenen van de onderwijskundige vernieuwingen in onze school betreft toetsing en een veranderd bewustzijn ten aanzien van de rol van toetsing en feedback in het onderwijsleerproces. Eigentijds toetsen impliceert meer aandacht voor het leren zelf.