Porta Mosana

Nieuws

18-1-2017 |TeenzCollege, een gemeenschappelijk verrijkingstraject van Maastricht University voor getalenteerde lvo-leerlingen

Het TeenzCollege is een initiatief het wetenschapsknooppunt van de Universiteit van Maastricht. Zij hebben als doelstelling leerlingen uit het voortgezet onderwijs in een vroeg stadium kennis te laten maken met de academische denk- en werkwijze van de universitaire wereld.

11-1-2017 |Transitieplan Onderwijstijd: een plan voor het vwo krijgt vorm

Voor de kerstvakantie berichtten we over de diverse consultaties die plaatsvinden om gezamenlijk tot een nieuwe inrichting van het vwo-onderwijs te komen. De nieuwe Wet Onderwijstijd schrijft voor dat elke school in augustus 2017 een plan gereed moet hebben voor de nieuwe invulling van de wettelijke onderwijstijd.

11-1-2017 |Porta Mosana Business School: Project Day for Change

42 Leerlingen (atheneum en tto 4) die het BUSINESS SCHOOL programma volgen, hebben in totaal elf ondernemingsplannen gemaakt.

11-1-2017 |Begaafdheidsprofielschool (BPS): verrijkingsmarkt ten behoeve van brugklassers

De mini-verrijkingsmarkt; nieuwsgierigheid, creativiteit en veel kennis

De jaarlijkse mini-verrijkingsmarkt was een succes! Hoe verliep deze dag? Lees het terug door de ogen van de leerlingen en collega’s.


21-12-2016 |Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2017

Via Porta Nieuws wordt u wekelijks geïnformeerd over alle activiteiten die onze leerlingen en docenten afgelopen maanden ontplooid hebben, maar ook over de onderwijsvernieuwingen, die momenteel plaatsvinden: het Op Maat-programma van LVO, het Transitieplan Onderwijstijd, Passend Onderwijs, alsmede de specifieke invulling daarvan in leerjaar 1.