Porta Mosana

Nieuws

11-10-2017 |Rose en Pepijn (tto 6) winnen Max Havelaar Toesprakentoernooi 2017 Universiteit Leiden

And the winner is ... het Porta Mosana College uit Maastricht! Deze zin klinkt wel vaker op (sport)wedstrijden en (debat)toernooien. Maar aan het Max Havelaar Toesprakentoernooi voor scholieren, in 2017 voor de zevende keer georganiseerd door de Universiteit Leiden (in samenwerking met het Multatuli Genootschap), had nog nooit een team van onze school deelgenomen.

11-10-2017 |Ik maak kenbaar wat bestond – verslag Romereis 5 vwo 2017

Een verslag van Emma Geraerds, AGT5A, Jonathan Henry, AGT5A, Bruno Spee, AGT5A en docente klassieke talen Laura Thijssen.

4-10-2017 |Lesrooster

Tijdens de afgelopen weken is veel informatie verzameld met betrekking tot de lesroosters. Een groot deel hiervan is inmiddels verwerkt en op maandag 18 september ging een nieuw lesrooster van start.

We hebben een aantal belangrijke (oor)zaken van onvolkomenheden in het eerste rooster kunnen vaststellen en kunnen oplossen.


4-10-2017 |Viewbrics, een samenwerking met de Open Universiteit

Samenwerken, presenteren en informatievaardigheden zijn vaardigheden die we in het modern onderwijs veelvuldig gebruiken. We gaan er, vaak onterecht, van uit dat onze leerlingen deze complexe vaardigheden beheersen of al doende zullen leren. Nu is het aanleren van deze vaardigheden niet eenvoudig en deze vaardigheden beoordelen is misschien nog wel moeilijker.

4-10-2017 |Facturatie vrijwillige ouderbijdrage:

Voor de ouderbijdrage maakt LVO gebruik van het systeem WIS Collect, een digitaal systeem dat het hele proces rondom de ouderbijdrage digitaliseert. LVO stuurt u in de eerste week van oktober een e-mail met informatie over de ouderbijdrage en een veilige link.