Porta Mosana

Nieuws

5-4-2017 |Cannabis project in het voortgezet onderwijs Maastricht

In het schooljaar 2015-2016 zijn door outreachend preventiemedewerkers verschillende jongerengroepen en hun middelengebruik in zowel Maastricht Oost als West in beeld gebracht. Tijdens deze observaties en contactmomenten op straat viel vooral het cannabisgebruik onder schooltijd op. Dankzij het uitwisselen van signalen door de jaren heen via LVO, de gemeente Maastricht en Verslavingspreventie Mondriaan met de scholen is het besef gegroeid dat cannabisgebruik onder scholieren in Maastricht een probleem is dat in de hele stad speelt en waar elke school mee te maken heeft.

29-3-2017 |Informatie met betrekking tot schoolreizen

Op korte termijn staan er enkele schoolreizen op het programma: tto-reizen naar Londen en de reis naar Berlijn. Ouders/verzorgers en deelnemende leerlingen zijn apart geïnformeerd.

29-3-2017 |Sportdagen bovenbouw 6 en 7 april

Donderdag 6 en vrijdag 7 april vinden voor de leerlingen van de Bovenbouw(alle 4e en 5e klassen) sportactiviteiten plaats. De docenten L.O. hebben weer in overleg met de schoolleiding besloten om de keuzeactiviteiten dit schooljaar te bundelen en ze aan te bieden op bovengenoemde data. Dit heeft het grote voordeel dat er veel meer te kiezen valt.
De leerlingen, die niet uit keuzeactiviteiten konden kiezen krijgen donderdag 6 april in het gebied van de St. Pietersberg een oriëntatietocht met GPS aangeboden met daarin een aantal verschillende sportieve opdrachten.


29-3-2017 |Onderzoek naar motivatie leerlingen 'school is saai'

‘School is saai’
Niet elke leerling zal op deze manier over school praten en het gevoel hebben niets te leren in de les. Toch weten we dat voor veel leerlingen een belangrijke reden om naar school te gaan, het verplichte karakter is. In vergelijking met andere West-Europese landen halen leerlingen in Nederland relatief goede leerresultaten (OECD, 2016), maar zijn ze niet of nauwelijks gemotiveerd voor school (Onderwijsinspectie, 2014).

22-3-2017 |Ouders gezocht voor de MR van het Porta Mosana College vmbo, havo en vwo

Van de MR ontvingen we onderstaande oproep:
Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het voortgezet onderwijs bestaat de MR uit een personeels-, ouder- en een leerlinggeleding.