Porta Mosana

Nieuws

12-4-2017 |Succesvolle thema-avond Ouderraad PMC Social Media

Van de Ouderraad ontvingen we onderstaand verslag van de thema-avond van 23 maart:

Donderdagavond 23 maart was het Porta Mosana College voor heel even een theater. Tijdens de goed bezochte avond speelden ervaren acteurs verschillende situaties na. De reacties van de ouders waren achteraf zeer lovend. ‘Je hebt nu echt handvaten om met je kind in gesprek te gaan. Ik denk nu toch wel dat ik zaken iets slimmer zal aanpakken en vooral met meer begrip en geduld’, zegt een moeder die aanwezig was.


12-4-2017 |Porta Mosana College wint 2e prijs in landelijke finale Meet the Boss

Meet the Boss is een debatwedstrijd, georganiseerd door Jet-Net. Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding.

12-4-2017 |Leerlingen werken aan kunstproject in België

Van 18 t/m 21 april werkt een aantal leerlingen uit de leerjaren 3 tot en met 5 aan een kunstproject. Zij zijn dan aan het werk met vijf leerlingen van Atheneum Alicebourg uit Lanaken, in het kunstatelier Wisitjhart, Kerkveld 29 Veldwezelt/Lanaken (B).

5-4-2017 |Onderzoek naar Viewbrics, een samenwerking met de Open Universiteit

Samenwerken, presenteren en informatievaardigheden zijn vaardigheden die we in het modern onderwijs veelvuldig gebruiken. We gaan er, vaak onterecht, van uit dat onze leerlingen deze complexe vaardigheden beheersen of al doende zullen leren. Nu is het aanleren van deze vaardigheden niet eenvoudig en deze vaardigheden beoordelen is misschien nog wel moeilijker.

5-4-2017 |Keuzevak onderbouw: Sport & Lifestyle

Sinds dit schooljaar (schooljaar 2016-2017) kunnen de leerlingen in de brugklas kiezen voor o.a. het keuzevak Sport & Lifestyle.
In onderstaande tekst vindt u wat meer informatie over dit keuzevak en leest u de ervaringen van enkele brugklassers.
Het keuzevak Sport & Lifestyle is er net als het vak Lichamelijke Opvoeding op gericht alle kinderen te brengen tot blijvende en verantwoorde deelname aan bewegen en sport, tot een bewuste keuze voor bewegen in het algemeen en voor specifieke bewegingsactiviteiten in de vrije tijd.