Porta Mosana

Nieuws

29-11-2017 |Decanaat: afname DAT screening leerjaar 3

Op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 december wordt in leerjaar 3 weer de zogenaamde DAT-screening afgenomen. Dit is een uitgebreid capaciteiten-aanleg onderzoek. De uitslag geeft een beeld van de taalkundige-, numerieke- en exacte capaciteiten van de leerlingen en is een belangrijke raadgever bij de profielkeuze.

22-11-2017 |3e Nationale toetscongres

Vrijdag 10 november vond het 3e nationale toetscongres plaats. LVO Maastricht was door bureau ICE uitgenodigd om te vertellen over de ontwikkelingen rondom toetsing die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden. Met het invoeren van formatieve toetsing in de onderbouw, het opzetten van een scholing BasisKwaliticatie Toetsing (BKT traject) en het ontwikkelen van een nieuw toetsbeleidsplan behoren we tot één van de meest innovatieve scholen op dit gebied.

22-11-2017 |Project SOWHAT over seksualiteit in samenwerking met GGD, COC en Jongerennetwerk Limburg

Uit een onderzoek van de GGD bleek dat jongeren slecht op de hoogte zijn over fenomenen als sexting (verspreiden van Seksueel getinte foto’s via telefoon), gevaren en gevolgen van SOA’s en weerbaarheid ten aanzien van seksualiteit en relaties.

15-11-2017 |Oproep deelname HB klankbordgroep ouders Begaafdheidsprofielschool

De HB ouderklankbordgroep komt twee keer per jaar bij elkaar om bij te praten over de HB-talentontwikkeling van de leerlingen, de programma’s van de BegaafdheidsProfielSchool te evalueren, ideeën uit te wisselen en eventueel specifieke thema’s te bespreken.

15-11-2017 |Keuzewerktijd voor vwo 1, 2 en 3

U weet dat het onderwijs van vwo Maastricht wordt vernieuwd in leerjaar 1 en 2. Tijdens de infoavonden aan het begin van het schooljaar hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan. Ook in nieuwsbrieven heeft u erover kunnen lezen en uiteraard hoort u er van uw zoon of dochter regelmatig iets over. Nu periode 2 van start is gegaan willen we u informeren over het fenomeen keuzewerktijd, wat niet alleen wordt aangeboden aan de leerlingen van vwo 1 en 2, maar ook aan de leerlingen van vwo 3. Tegelijkertijd nemen we deze gelegenheid te baat om de onderwijsvisie van vwo Maastricht nogmaals onder de aandacht te brengen.