Porta Mosana

Nieuws

24-1-2018 |Keuzevak vwo: O&O, Onderzoeken en Ontwerpen

Een van de keuzevakken op het vwo is O&O, dit staat voor Onderzoeken en Ontwerpen.
In periode 2 gingen de brugklasleerlingen tijdens de lessen O & O in teamverband een vernieuwende oplossing voor een alledaags probleem bedenken. De bedachte oplossing moest echt iets veranderen voor de leerlingen zelf, hun familie of voor de maatschappij. Denk daarbij aan de uitdagingen van vandaag: hoe we communiceren, hoe we ons verplaatsen, hoe we gezond blijven enz.


24-1-2018 |Gepersonaliseerd leren in leerjaar 5 en 6

Met ingang van 5 februari a.s. wordt de pilot gepersonaliseerd leren omgezet in een schoolbrede aanpak gepersonaliseerd leren (GPL) in de bovenbouw vwo-tto 5 en 6.

17-1-2018 |Studiedag vrijdag 9 februari

Vrijdag 9 februari is voor leerlingen een lesvrije dag. Voor docenten staat de dag in het teken van deskundigheidsbevordering en kennisdeling. Het ondersteuningsteam en enkele collega’s van beide locaties vwo (Noormannensingel en Oude Molenweg) hebben een workshop aanbod samengesteld waar elke docent op basis van individuele behoefte een keuze uit kan maken. Aanhakend op de ontwikkeling die we op school zien van toenemende psychosociale klachten van adolescenten, is hoogleraar professor Peter Muris benaderd en bereid gevonden de dag te openen met een presentatie/lezing over het beladen onderwerp van depressiviteit, doodswens en suïcide in jongeren.