Porta Mosana

Nieuws

24-2-2018 |Infoavond 26 februari

ppt van de infoavond voor ouders van potentiële nieuwe brugklassers

21-2-2018 |Sportdagen bovenbouw 28 februari en 1 maart

Woensdag 28 februari en donderdag 1 maart vinden voor de leerlingen van de bovenbouw(alle 4e en 5e klassen) sportactiviteiten plaats. De docenten LO hebben weer in overleg met de schoolleiding besloten om de keuzeactiviteiten dit schooljaar te bundelen en ze aan te bieden op bovengenoemde data. Dit heeft het grote voordeel dat er veel meer te kiezen valt.

21-2-2018 |Oei, ik groei – Onderwijsontwikkelingen in vwo 1, 2

Dit is het derde artikel in een reeks beschouwingen over de onderwijsontwikkelingen in vwo 1,2. Een tussentijdse evaluatie met aandachtspunten die opgepakt worden. Die opsomming is het resultaat van luisteren naar elkaar in allerlei bijeenkomsten: leercirkels van docenten, klankbordgroepen van leerlingen en ouders, en ook veel individuele gesprekken met collega’s of met leerlingen en hun ouders; kortom een bonte verzameling van input die al heeft geleid tot bijstelling van de gekozen weg of die daar alsnog om vraagt. Vanaf de start van de onderwijsvernieuwing vwo in schooljaar 2016-2017 was het duidelijk: deze vernieuwing verdient een lange adem. Het gaat per slot van rekening om een fundamentele verandering in denken over leren en het meten daarvan en daar is geen blauwdruk voor geschreven. Gelukkig is ons uitgangspunt: Building Learning Power in een Growth Mindset. Anders gezegd: leer-kracht ontwikkelen in een op groei gerichte manier van denken.

7-2-2018 |Keuzevak onderbouw Sport & Lifestyle

Ook komend schooljaar kunnen leerlingen in de brugklas weer kiezen voor het keuzevak Sport & Lifestyle.
Het keuzevak Sport & Lifestyle is er net als het vak Lichamelijke Opvoeding op gericht om alle kinderen te triggeren om een gezonde actieve leefstijl aan te nemen.
1900 Jaren geleden maakte de Romeinse dichter Juvenalis ons reeds duidelijk in Satire X, mens sana in corpore sano (een gezonde geest in een gezond lichaam). De aandacht voor deze waarheid dreigt te verslappen. Onbalans tussen lichaam en geest ligt voortdurend op de loer.