Porta Mosana

Nieuws

26-6-2019 |Porta Mosana College weer helemaal op groen bij de Inspectie voor het Onderwijs

Op dinsdag 18 juni jl. vond het derde en laatste voortgangsgesprek met de Inspectie van het Onderwijs plaats over de drie verbeterplannen die Porta gemaakt heeft naar aanleidingvan de bevindingen in september 2018. Toen kreeg onze school weliswaar een voldoende van de inspectie, maar ook drie verbeteropdrachten op onderstaande punten:


26-6-2019 |De oudervereniging zoekt nieuwe bestuursleden

De oudervereniging is er voor alle ouders. Onze doelen zijn het bevorderen van goed onderwijs en het bevorderen van een goed schoolklimaat. In dat kader stimuleren wij de betrokkenheid van ouders bij het reilen en zeilen van de school en organiseren wij o.m. ouderavonden, zoals de afgelopen thema-avond over het puberbrein, die door zeer vele ouders is bezocht

19-6-2019 |Fieldtrip brugklassen tto

Afgelopen mei zijn (bijna) alle brugklassers weer meegegaan voor een vierdaagse reis door Kent. Het waren er 112 dit jaar. Tien docenten hebben deze groep met veel enthousiasme langs mooie plekken en interessante bezienswaardigheden geleid. Ze zijn ook alle 112 weer goed thuisgekomen. Dat is ook fijn. De leerlingen verbleven in groepjes in gastgezinnen.

19-6-2019 |Thema-avond over het puberbrein 25 juni: uitnodigingen aan alle ouders en verzorgers

Worstelt u thuis ook zo met uw pubers? Vraagt u zich af, waarom maakt mijn zoon of dochter zijn of haar huiswerk niet? Waarom vergeten ze steevast dingen? Waarom zitten ze de hele dag vast geklit aan hun telefoon? Waarom hebben ze prompt een afwijzend weerwoord als ik hen iets vraag?

19-6-2019 |Kwaliteitszorg – tevredenheidsonderzoeken

In het kader van de kwaliteitszorg worden jaarlijks middels digitale vragenlijsten van kwaliteitscholen.nl in de maand maart/april tevredenheidsonderzoeken uitgezet onder medewerkers van de school, onder ouders en leerlingen. De rapporten van deze onderzoeken zijn inmiddels beschikbaar.