Porta Mosana

Nieuws

13-9-2017 |Begaafdheidsprofielschool

Het Porta Mosana College participeert sinds het schooljaar 2006-2007 in het landelijk netwerk van Begaafdheidsprofielscholen VO. Alle deelnemende scholen mogen zich Begaafdheidsprofielschool (BPS) noemen, omdat zij aangetoond hebben, dat ze kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan begaafde leerlingen bieden. Het Porta Mosana College heeft deze officiële status sinds april 2009.

13-9-2017 |Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB): activiteit voor eindexamenleerlingen 6 vwo

‘Ik ben student aan het tweede jaar van de universiteit en ik studeer … ’. Zo begonnen de gesprekken met onze eindexamenleerlingen afgelopen donderdag tijdens de Meet & Greet met studenten van verschillende faculteiten van de Universiteit van Maastricht.

6-9-2017 |Introductie leerlingen brugklas

Brugklas atheneum, een verslag van mentoren Thea Bertram en Jan Schreurs

6-9-2017 |Magister

Magister is het schooladministratiesysteem dat gebruikt wordt door alle personeelsleden op school en waarin ook leerlingen de cijfergegevens, rooster, aanwezigheidsregistratie, huiswerk, etc. kunnen lezen. Voor de ouders is er een apart ouderportal met vergelijkbare gegevens.
Alle nieuwe leerlingen hebben in inmiddels hun inloggegevens voor Magister ontvangen. De ouder-inloggegevens volgen deze week ook.


6-9-2017 |Communicatie

We vinden het belangrijk dat de school u als ouder altijd kan bereiken, via e-mail maar ook via telefoon. Zo is het bijvoorbeeld bij excursies en uitwisselingen in het buitenland van groot belang dat wij u in eventueel urgente situaties direct kunnen bereiken. We willen de gegevens in Magister graag gedurende het schooljaar zo actueel mogelijk houden.