Porta Mosana

Nieuws

13-6-2018 |Fashion project “Unwearable” havo/vwo 4: Presentatie Catwalk op 15 juni

Elk jaar is er een centraal thema bij het onderdeel Fashion waar alle leerlingen van CKV in de 4e periode aan werken. In groepsverband is er in de laatste periode gewerkt aan het project fashion & design: met behulp van mindmaps en moodboards doken de leerlingen in de modewereld.

Het begrip engagement zal in de creaties terugkomen: milieu-problematiek/recycling, genderidentiteit of de arbeidsomstandigheden van de huidige textielindustrie.

6-6-2018 |Projectgroep toetssystematiek LVO Maastricht

In een geanimeerde video doet de projectgroep toetssystematiek hierbij kort verslag van hun belangrijkste werkzaamheden in de afgelopen twee jaar.

6-6-2018 |Boekenfonds

Net als ieder jaar moeten de geleende boeken voor de vakantie weer worden ingeleverd. Na de vakantie krijgen de leerlingen de boeken voor het nieuwe schooljaar.

6-6-2018 |Bericht van de Ouderraad

Op 23 mei vroegen wij iedereen, die actief wil meedenken over en kan helpen in het slaan van een brug tussen ouders, leerlingen en school, om zich op te geven als mogelijk toekomstig lid van de ouderraad (OR). Dat heeft (tot nu toe) geresulteerd in aansluiting van zes nieuwe leden, van wie er vijf aanwezig konden zijn bij de OR-vergadering van 29 mei.


30-5-2018 |Internationale samenwerking leerlingen scheikunde

Voor het tweede jaar werken 21 leerlingen uit de tweede tot en met de vierde klas vwo van onze school onder begeleiding van docenten scheikunde Wim Van den Hof en Paco Martín González, samen met 14 leerlingen uit de Dennis-Yarmouth Regional High School, Yarmouth, Massachusetts, USA, aan een gezamenlijk online project.