Porta Mosana

Nieuws

4-10-2017 |Lesrooster

Tijdens de afgelopen weken is veel informatie verzameld met betrekking tot de lesroosters. Een groot deel hiervan is inmiddels verwerkt en op maandag 18 september ging een nieuw lesrooster van start.

We hebben een aantal belangrijke (oor)zaken van onvolkomenheden in het eerste rooster kunnen vaststellen en kunnen oplossen.


4-10-2017 |Viewbrics, een samenwerking met de Open Universiteit

Samenwerken, presenteren en informatievaardigheden zijn vaardigheden die we in het modern onderwijs veelvuldig gebruiken. We gaan er, vaak onterecht, van uit dat onze leerlingen deze complexe vaardigheden beheersen of al doende zullen leren. Nu is het aanleren van deze vaardigheden niet eenvoudig en deze vaardigheden beoordelen is misschien nog wel moeilijker.

4-10-2017 |Facturatie vrijwillige ouderbijdrage:

Voor de ouderbijdrage maakt LVO gebruik van het systeem WIS Collect, een digitaal systeem dat het hele proces rondom de ouderbijdrage digitaliseert. LVO stuurt u in de eerste week van oktober een e-mail met informatie over de ouderbijdrage en een veilige link.

27-9-2017 |Deelname project DENSO: Leerlingen bezoeken Internationale Auto Ausstellung in Frankfurt (I.A.A)

Leerlingen bezoeken Internationale Auto Ausstellung in Frankfurt (I.A.A) als dank aan deelname project Denso.

27-9-2017 |Cambridge Advance examens voor tto 4

Na het volgen van een intensieve tweejarige cursus, hebben onze voormalige tto 4 leerlingen eind vorig schooljaar hun Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) examens afgelegd aan Hogeschool Zuyd in Maastricht. De resultaten zijn inmiddels binnen en de sectie Engels mag met trots verkondigen dat 98% van de leerlingen hun CAE certificaat behaald heeft! De overige leerlingen zijn nu in het bezet van het FCE certificaat.