Porta Mosana

Nieuws

5-9-2018 |Porta Mosana College: sportvriendelijke school

Het Porta Mosana College is een sportvriendelijke school en biedt leerlingen met talent voor sport middels op maat facilitering de mogelijkheid om ook tijdens de middelbare school periode te blijven investeren in de ontwikkeling van hun talenten op sportgebied.

5-9-2018 |Internationalisering, uitnodiging klankbordgroep 18 september

Internationalisering is een speerpunt van het Porta Mosana College en een vanzelfsprekend onderdeel van ons onderwijs. De samenleving kent een steeds grotere diversiteit en onze leerlingen komen in toenemende mate in aanraking met de ontwikkeling in andere landen, hun talen, hun culturen. Zij gaan wellicht na de middelbare school een opleiding in het buitenland volgen. Kortom, onze leerlingen worden wereldburgers.

5-9-2018 |Oproep voor deelname ouders aan minisymposium verrijking (5 oktober)

Wellicht heeft u op de infoavond van uw dochter of zoon de oproep voorbij zien komen: Specialisten gezocht voor verrijkingstraject van klas 1 tot en met 6.

29-8-2018 |Communicatie

We vinden het belangrijk dat de school u als ouder altijd kan bereiken, via e-mail maar ook via telefoon. Zo is het bijvoorbeeld bij excursies en uitwisselingen in het buitenland van groot belang dat wij u in eventuele urgente situaties direct kunnen bereiken. We willen de gegevens in Magister graag gedurende het schooljaar zo actueel mogelijk houden.

29-8-2018 |Lessen van 45 minuten

In de laatste Porta Nieuws van het vorig schooljaar informeerden wij u over de (tijdelijke) invoering van het 45-minutenrooster.