Porta Mosana

Nieuws

20-9-2018 |Informatie ouders examenleerlingen: Webinar ‘Studiefinanciering, hoe werkt het?’

Uw kind doet dit jaar eindexamen. Een spannend jaar, waarin ook vooruitgekeken wordt naar het jaar erna. Het jaar waarin uw kind waarschijnlijk gaat studeren aan een hogeschool of universiteit.

20-9-2018 |Meningokokken vaccinatie 2018 GGD

We hebben informatie ontvangen van de GGD Zuid Limburg, dat zij in oktober 2018 starten met vaccinaties tegen de meningokokken ziekte. Alle jongens en meisjes die geboren zijn tussen 1-5-2004 t/m 31-12-2004 ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan de vaccinatiecampagne via de GGD.

12-9-2018 |Begaafdheidsprofielschool (BPS): Afname van testen in de brugklas

Zoals u vorige week in Porta Nieuws hebt kunnen lezen is het Porta Mosana College 12 jaar geleden gestart met het ontwikkelen van een (hoog) begaafdenbeleid en is sinds 2009 BegaafdheidsProfielSchool (BPS-school).

12-9-2018 |Rekenonderwijs

Voor havo en vwo maakt het resultaat van de centrale rekentoets in het schooljaar 2018-2019 geen deel uit van de slaag-zakregeling. De rekentoets dient wel tenminste één keer te zijn afgelegd als verplicht onderdeel van het eindexamen en het resultaat wordt vermeld op de cijferlijst. Het is mogelijk dat vervolgopleidingen, afhankelijk van de studie, gewicht toekennen aan het cijfer van de centrale rekentoets. Het niveau van de centrale rekentoets is zowel bij havo als vwo het 3F niveau.

12-9-2018 |Mini-symposium burgerschapsvorming - What’s In It For Me?

Wat in 2016 begon als één droom van twee leerlingen van het Porta Mosana College HV is in een paar jaar uitgegroeid naar een volwaardig jongereninitiatief dat voorbij de stadsgrenzen zijn sporen achterlaat . Puck (2003, tto 4) en Juul (2001, vwo 5) hebben de daad bij hun droom gevoegd.