Porta Mosana

Nieuws

22-11-2017 |Project SOWHAT over seksualiteit in samenwerking met GGD, COC en Jongerennetwerk Limburg

Uit een onderzoek van de GGD bleek dat jongeren slecht op de hoogte zijn over fenomenen als sexting (verspreiden van Seksueel getinte foto’s via telefoon), gevaren en gevolgen van SOA’s en weerbaarheid ten aanzien van seksualiteit en relaties.

15-11-2017 |Oproep deelname HB klankbordgroep ouders Begaafdheidsprofielschool

De HB ouderklankbordgroep komt twee keer per jaar bij elkaar om bij te praten over de HB-talentontwikkeling van de leerlingen, de programma’s van de BegaafdheidsProfielSchool te evalueren, ideeën uit te wisselen en eventueel specifieke thema’s te bespreken.

15-11-2017 |Keuzewerktijd voor vwo 1, 2 en 3

U weet dat het onderwijs van vwo Maastricht wordt vernieuwd in leerjaar 1 en 2. Tijdens de infoavonden aan het begin van het schooljaar hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan. Ook in nieuwsbrieven heeft u erover kunnen lezen en uiteraard hoort u er van uw zoon of dochter regelmatig iets over. Nu periode 2 van start is gegaan willen we u informeren over het fenomeen keuzewerktijd, wat niet alleen wordt aangeboden aan de leerlingen van vwo 1 en 2, maar ook aan de leerlingen van vwo 3. Tegelijkertijd nemen we deze gelegenheid te baat om de onderwijsvisie van vwo Maastricht nogmaals onder de aandacht te brengen.

8-11-2017 |Open dag vwo zaterdag 24 februari 10.00 – 14.00 uur

Voor de leerlingen van groep 8 begint een leuke en spannende tijd. Binnenkort gaat u als ouder samen met uw kind op zoek naar een goede school. Goede informatie helpt bij het maken van een goede keuze. Daarnaast is het belangrijk om de sfeer van een school te leren kennen. Een school die leerlingen waardeert om wie ze zijn, welke talenten ze hebben en leerlingen goed voorbereid op hun toekomst.