Porta Mosana

Nieuws

3-10-2018 |Projectdagen

Dit schooljaar zullen op 8, 9 en 10 oktober de projectdagen van periode 1 gehouden worden. Alle vakken presenteren zich dan door het organiseren van, veelal vakoverstijgende, activiteiten of projecten. Tijdens deze dagen wordt het reguliere lesprogramma vervangen door projectonderwijs. Hierbij komt de samenhang tussen de verschillende vakken tot uiting en kunnen vaardigheden zoals samenwerken toegepast worden. Er vinden allerlei activiteiten plaats zoals excursies, sportactiviteiten, films en practica. Ook komt een aantal experts naar school voor gastcolleges.

3-10-2018 |Smaakdag op OnderwijsAnders-dag 25 september

25 September jongsleden, op een prachtige nazomerse dag, vond voor de 4de keer de Smaakdag plaats in de AINSI Cultuurfabriek gelegen aan de Sint Pietersberg. De Smaakdag wordt door de Docenten CKV van onze school georganiseerd in samenwerking met Marres Projects in het kader van Onderwijs Anders. In de begeleiding van de +/- 160 leerlingen werd het team van Porta ondersteund door 1ste jaar studenten van de docentenopleiding FADE van de Hogeschool Zuyd Maastricht.

3-10-2018 |Gepersonaliseerd leren (GPL)

Even ter opfrissing, hoe is GPL op Porta ontstaan?
Binnen de kaders van het schoolplan van het Porta Mosana College, het OpMaat- programma van LVO en het door LVO Maastricht voorgenomen besluit aangaande gedifferentieerde leerroutes is in het schooljaar 2015-2016 de pilot Gepersonaliseerd Leren (GPL) ontwikkeld ten behoeve van het optimaal ontwikkelen van de talenten van leerlingen.

26-9-2018 |Nieuws vanuit de ouderraad (OR)

Ook in het nieuwe schooljaar 2018-2019 is de ouderraad van het Porta Mosana College weer actief. Na afscheid genomen te hebben van een paar leden vanwege hun lange staat van dienst of het slagen van hun kinderen gaat de ouderraad in een vernieuwde samenstelling hard aan het werk.

26-9-2018 |Porta serves the city wordt JuuPu

Wat doe je als je in je omgeving geconfronteerd wordt met anderen die met tegenwind te maken hebben, met mensen die door een moeilijke periode gaan? Kijk je weg of wacht je af tot iemand anders dit oplost, of neem je de stap om er zelf iets aan de te doen? En waarom zou je dat ├╝berhaupt doen?