Porta Mosana

Nieuws

17-1-2018 |Studiedag vrijdag 9 februari

Vrijdag 9 februari is voor leerlingen een lesvrije dag. Voor docenten staat de dag in het teken van deskundigheidsbevordering en kennisdeling. Het ondersteuningsteam en enkele collega’s van beide locaties vwo (Noormannensingel en Oude Molenweg) hebben een workshop aanbod samengesteld waar elke docent op basis van individuele behoefte een keuze uit kan maken. Aanhakend op de ontwikkeling die we op school zien van toenemende psychosociale klachten van adolescenten, is hoogleraar professor Peter Muris benaderd en bereid gevonden de dag te openen met een presentatie/lezing over het beladen onderwerp van depressiviteit, doodswens en suïcide in jongeren.

10-1-2018 |Begaafdheidsprofielschool (BPS): kwaliteitsonderzoek

Het Porta Mosana College participeert sinds het schooljaar 2006-2007 in het landelijk netwerk van Begaafdheidsprofielscholen VO en heeft sinds april 2009 de officiële status van Begaafdheidsprofielschool.

20-12-2017 |Porta Mosana rocks Vienna!

Van enthousiaste reizigers naar Wenen ontvingen we onderstaand bericht:
Wat een jaar, wat een jaar! Met 122 leerlingen en zes begeleiders zetten wij vorige week dinsdagavond koers naar Oostenrijk, om daar muziek te gaan maken en een viertal bijzondere dagen te beleven. Bijzonder, dat was het!
Hieronder een kort verslag van deze reis.