Porta Mosana

Nieuws

23-5-2018 |Begaafdheidsprofielschool (BPS): presentatieavond verrijkingsleerlingen dinsdag 5 juni

Op 5 juni is het weer zover: de presentatie-avond van alle verrijkingsleerlingen van het Porta Mosana College.

23-5-2018 |Afname Onderwijsmonitor Limburg in vt3

In de maand mei/juni nemen alle leerlingen in leerjaar 3 deel aan de Onderwijsmonitor Limburg. De afname staat gepland tijdens twee opeenvolgende mentorlessen.

16-5-2018 |Eindexamens havo 5 en vwo 6

De eindexamens zijn weer begonnen. In 2018 doen 138 havoleerlingen en 143 vwo leerlingen deze maand op onze locatie hun centraal schriftelijk eindexamen. Sommige leerlingen boffen: zij hebben telkens één examen op een dag, anderen mogen er twee doen.

16-5-2018 |Rapporten ouder – en leerlingtevredenheid schooljaar 2017 – 2018

Ouders en leerlingen worden jaarlijks als onderdeel van de kwaliteitszorg middels digitale vragenlijsten uit kwaliteitscholen.nl bevraagd op hun mening ten aanzien van verschillende aspecten van de school en het onderwijs. De onderzoeken werden ingevuld door leerlingen uit zowel de havo- als ook de vwo-afdeling.

9-5-2018 |Begaafdheidsprofielschool (BPS): verslag visitatie

Om de vier jaar wordt iedere Begaafdheidsprofielschool (BPS) in het kader van een hercertificering gevisiteerd. Voor onze school was dit op 17 april. De visitatiecommissie, bestaande uit de voorzitter van de Vereniging BPS, een schoolleider, een docent en drie leerlingen van andere Begaafdheidsprofielscholen, voerde een hele dag uitvoerige gesprekken met de schoolleiding, diverse docenten, leerlingen en ouders. Aan het einde van deze dag heeft de visitatiecommissie haar bevindingen met de schoolleiding besproken en kenbaar gemaakt welk advies zij aan het bestuur van de vereniging van Begaafdheidsprofielscholen zal geven met betrekking tot het al dan niet verlengen van het keurmerk BPS voor vier jaar.