Porta Mosana

Nieuws

4-4-2018 |Uitnodiging thema-avond ouderraad 15 mei: In gesprek met je puber over alcohol en drugs

Nederlandse jongeren zijn gemiddeld ongeveer 13 jaar oud als ze beginnen met drinken. Sinds 2014 is de leeftijdsgrens waarop alcohol is toegestaan opgeschroefd naar 18 jaar. Dat betekent: niet roken, niet drinken tot je 18e. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het dat ook? Hoe ga je in gesprek met je puberende zoon of dochter over dit thema? Hoe maak je ‘samen drinken’ minder normaal? De ouderraad organiseert op 15 mei in samenwerking met Theatergroep PlayBack de thema-avond Onder Invloed. Een feest der herkenning, maar bovenal een relevante ouderavond gericht op communicatie tussen ouders en hun pubers.

28-3-2018 |Fieldtrip England brugklasleerlingen tto, een verslag

Op dinsdag 13 maart zijn we met 116 leerlingen uit tto leerjaar 1 en 10 docenten vertrokken voor onze fieldtrip naar Engeland.

28-3-2018 |Begaafdheidsprofielschool: HB ouderklankbordgroep 8 mei 2018

Op dinsdag 8 mei van 19.30 -21.00 uur vindt een bijeenkomst plaats van de HB ouderklankbordgroep.

28-3-2018 |Uitslag kwaliteitsonderzoek ten behoeve van visitatie Begaafdheidsprofielschool (BPS)

Dit schooljaar wordt het Porta Mosana College als Begaafheidsprofielschool (BPS) op 17 april 2018 gevisiteerd. De visitatie wordt uitgevoerd door schoolleiders, docenten en leerlingen van andere Begaafdheidsprofielscholen, samen met een vertegenwoordiger van de vereniging BPS.

14-3-2018 |Vrijdag 23 maart: PISA onderzoek op het Porta Mosana College

De kwaliteit van ons onderwijs vinden wij belangrijk. Graag meten wij hoe wij het doen op school. Wanneer we vaststellen dat we het goed doen, geeft ons dat een reden om trots te zijn. Wanneer we door objectieve metingen vaststellen dat we kunnen verbeteren, help dat om maatregelen te nemen om ons onderwijs beter te maken. Onze leerlingen zullen daarvan profiteren.
Wij zijn dan ook blij dat het Porta Mosana College dit jaar (aselect) uitgekozen werd om deel te nemen aan het zogenaamde PISA-onderzoek.