Porta Mosana

Nieuws

13-2-2019 |Samenwerking tussen leerlingen basisschool Sint Pieter en Porta Mosana College

Op dinsdag 5 februari ging het SOLE project voor schooljaar 2018-2019 van start. SOLE staat voor Self Organized Learning Environment. Groepen basisschoolleerlingen zoeken vanuit een zelfgekozen Big Question naar antwoorden. Vanuit een brainstormsessie onderzoeken zij stap voor stap hun zelfgekozen onderwerp. Bij het onderzoeken worden zij ondersteund door een leerling uit tto 6 van onze school, die hen als tutor helpt door vragen te stellen naar de volgende stap van hun onderzoek te komen. Het SOLE project wordt vanuit de Engelse taal gestart. De basisschoolleerlingen onderzoeken naast Nederlandse ook Engelstalige bronnen. De tutoren helpen de leerlingen bij het vertalen van Engelse bronnen. Het is de bedoeling dat de basisschoolleerlingen zoveel mogelijk hun eindproduct en eindpresentatie in de Engelse taal vorm proberen te geven.

13-2-2019 |Havo 5: Experience Day op het United World College

Een verslag van mevrouw Amie Teeuwen, oud docente Engels, die onze leerlingen begeleid heeft:
Een aantal leerlingen van het Porta Mosana College viel de eer te beurt om het United World College (UWC) in Maastricht te bezoeken en daar kennis te nemen van hoe hun ínternational peers onderwijs genieten. In de ijzige vroegte stond een 14-tal havo 5-leerlingen van onze school klaar om, zoals ze hoopten, binnen, in het mooie nieuwe gebouw achter de Geusselt, warm ontvangen te worden.


13-2-2019 |Informatie- en consultatieavond voor ouders

Op dinsdag 19 februari van 19:30 - 21:15 bent u van harte welkom op het Porta Mosana College om samen met de oudervereniging en de locatieleiding van gedachten te wisselen over het voortgezet onderwijs aan uw kind(eren).

U heeft zowel in het Porta Nieuws als in de LVO-nieuwsbrieven kunnen lezen dat er van alles in beweging is in Maastricht. Wij willen graag van u horen wat de kansen en uitdagingen zijn die u voor de school ziet. We willen graag weten waar we, als oudervereniging, volgens u aandacht aan moeten besteden. De locatieleiding licht de actuele stand van zaken toe.


6-2-2019 |Succesvolle afsluiting Da Vinci Masterclass

Dinsdag 5 februari was al weer de laatste bijeenkomst van de Da Vinci Masterclass, een project dat bedoeld is om (hoog)begaafde leerlingen van groep 8 kennis te laten maken met het voortgezet onderwijs. Hiertoe volgden 56 leerlingen op acht dinsdagmiddagen modules op het Bonnefanten College, de Bernard Lievegoed School, het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege.

6-2-2019 |Geslaagde proeflessenmiddag PMC voor leerlingen groep 8

Op een drukbezochte open dag op zaterdag 26 januari hebben veel van onze bezoekende groep 8-leerlingen zich ingeschreven voor de proeflessenmiddag. Daarna bleven de aanmeldingen binnenstromen en op woensdag 30 januari hebben zo’n 300 kinderen proeflessen gevolgd.