Porta Mosana

Nieuws

24-6-2019 |Aanpassingen programma sportactiviteiten 25-28 juni i.v.m. hitteplan

Gezien de weersomstandigheden heeft de sectie bewegingsonderwijs moeten besluiten het programma van de sportactiviteiten voor komende dagen aan te passen. Hierbij heeft men weloverwogen keuzes gemaakt in de verschillende verwachte omstandigheden. Hierdoor worden sommige activiteiten verplaatst of komen te vervallen. Andere activiteiten kunnen, wellicht aangepast, wél doorgaan.

19-6-2019 |Fieldtrip brugklassen tto

Afgelopen mei zijn (bijna) alle brugklassers weer meegegaan voor een vierdaagse reis door Kent. Het waren er 112 dit jaar. Tien docenten hebben deze groep met veel enthousiasme langs mooie plekken en interessante bezienswaardigheden geleid. Ze zijn ook alle 112 weer goed thuisgekomen. Dat is ook fijn. De leerlingen verbleven in groepjes in gastgezinnen.

19-6-2019 |Thema-avond over het puberbrein 25 juni: uitnodigingen aan alle ouders en verzorgers

Worstelt u thuis ook zo met uw pubers? Vraagt u zich af, waarom maakt mijn zoon of dochter zijn of haar huiswerk niet? Waarom vergeten ze steevast dingen? Waarom zitten ze de hele dag vast geklit aan hun telefoon? Waarom hebben ze prompt een afwijzend weerwoord als ik hen iets vraag?

19-6-2019 |Kwaliteitszorg – tevredenheidsonderzoeken

In het kader van de kwaliteitszorg worden jaarlijks middels digitale vragenlijsten van kwaliteitscholen.nl in de maand maart/april tevredenheidsonderzoeken uitgezet onder medewerkers van de school, onder ouders en leerlingen. De rapporten van deze onderzoeken zijn inmiddels beschikbaar.

12-6-2019 |Evaluatie bevorderingsgesprekken onderbouw Porta Mosana College

Onderwijskundige visie

Theoretisch kader en visie ontwikkeling

Het Porta Mosana College heeft gekozen voor een onderwijsvisie die de ‘leer-kracht’ van leerlingen wil vergroten. Op deze wijze kunnen alle aanwezige talenten van de leerlingen optimaal worden ontwikkeld. Het theoretische kader van Building Learning Power is gebaseerd op de vanuit de positieve psychologie ontwikkelde growth mindset aanpak (Carol Dweck).

Door tijdens het gehele leerproces de focus te leggen op het in kaart brengen van de groei van de leerling, met behulp van bijvoorbeeld formatieve evaluatie, wordt het eindresultaat op krachtige wijze positief beïnvloed