Aanmelden

Aanmelden voor de brugklas

In Maastricht geldt voor alle scholen Voortgezet Onderwijs een centrale week van digitale aanmelding. Via de website www.portamosana.nl kunnen leerlingen die kiezen voor het Porta Mosana College in de week van 2-9 maart digitaal aangemeld worden. Vervolgens  worden ouders en leerlingen uitgenodigd voor een kort inschrijvingsgesprek op school

Aanmelden/instromen leerjaar 2 tot en met 6

In een ander leerjaar instromen? Dat kan. Wie zich vóór 1 mei aanmeldt voor leerjaar 2 t/m 6 wordt op voorwaarde van een bij de school passend advies  - op de gekozen afdeling geplaatst. Bij aanmelding ná 1 mei wordt uw zoon of dochter voorlopig op een wachtlijst geplaatst en aangenomen indien er plek is. U kunt uw kind persoonlijk aanmelden bij onze school. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de teamleider van de betreffende afdeling/ jaarlaag:

  • Mw. A.H.M. van Bommel, teamleider havo, atheneum 1, 2 (a.vanbommel@stichtinglvo.nl)
  • Dhr. B.A.M.M. Perry, teamleider tto: havo 1, atheneum, gym 1,2,3, (b.perry@stichtinglvo.nl)
  • Mw. drs. P.N. Mol, teamleider tto: atheneum, gym 4, 5, 6 (p.mol@stichtinglvo.nl)
  • Mw. D.R.M.J. Pekelharing, teamleider atheneum, gym 3, 4, 5, 6 (d.pekelharing@stichtinglvo.nl).