background

We hechten veel waarde aan goede contacten met ouder(s)/verzorger(s). Een paar voorbeelden van contactmomenten zijn:

• kennismakingsavonden;

• informatieavonden;
• ouderspreekavonden: gesprek met de mentor of vakdocent;
• thema-avonden
• diploma-uitreiking
• post voor thuis digitaal via mail en schoolsite)

Regelmatig contact met mentor
Gedurende het schooljaar hebben mentoren ook contact met ouders/verzorgers via telefoon en e-mail.
Wilt u de mentor van uw kind spreken?
Bel of mail gerust voor een afspraak.

Ouders denken mee!
Ouders nodigen we uit mee te praten en te denken met de school. Dit kan via de OR  en via de MR