background

VMBO Porta Mosana College is een kleinschalige school waarbij structuur en zorg centraal staan. Leerlingen krijgen in een veilige en prettige leeromgeving de kans om zich te ontwikkelen. Ons VMBO kenmerkt zich door een mix van traditionele leermethodes en innovatieve programma’s.

In de onderbouw worden de prestaties van de leerlingen nauwgezet gevolgd om er zeker van te zijn dat de leerling op de juiste leerweg zit.

Bij overgang naar de bovenbouw wordt definitief de leerweg bepaald en maakt de leerling een keuze uit:
- Groen
- Sport Dienstverlening en Veiligheid
- Lichamelijke Opvoeding 2 (verdieping)
- Profilering (een gedegen voorbereiding op HAVO-4 of MBO-4).

Meer dan kennisoverdracht

Wij willen dat iedere leerling zich optimaal kan ontplooien. Dit betekent:
- begeleiding bij het leerproces (Remedial Teaching talen en wiskunde)
- sociaal- emotionele begeleiding (Zorg Advies Team);
- veiligheid op school;
- loopbaanoriëntatie (leren zelfstandig kiezen);
- begeleiding bij speciale leerproblemen.

Door de kleinschaligheid is er persoonlijk contact tussen vakdocenten/mentoren en leerling/ouders. Het mentoruur is ingeroosterd.

Waarom is het verstandig om voor ons te kiezen?

Vraag Ons aanbod
Goed voorbereid naar Havo of MBO? Profilering in de bovenbouw
 Wil je Praktijkgericht werken? Groen en SDV
Leer je wat moeilijker? Leerweg Ondersteunend Onderwijs
Track-klas (zeer veel stage)
Gezond leven? De Gezonde School met E-Fitness in samenwerking met Health Center Group
Meer dan kennis? Porta Sport, cultuur en maatschappelijke vorming en internationale excursies