Porta Mosana

Naar de brugklas

Het Porta Mosana College aan de Oude Molenweg biedt havo en vwo-onderwijs aan voor leerlingen met een havo-advies , havo/vwo en vwo-advies. Er is een tweejarige brugperiode.

Het Porta Mosana College heeft een ruim onderwijsaanbod en kent de volgende mogelijkheden om als brugklasser in te stromen: 

  • havo
  • tto-havo (tweetalig havo)
  • atheneum
  • tto-atheneum (tweetalig atheneum)
  • tto-gymnasium (tweetalig gymnasium) 

Meer lezen? Welke brugklas?