Porta Mosana

Nieuws

25-1-2017 |Griep en inhalen toetsen

De afgelopen weken hebben veel leerlingen en docenten griep gehad. Sommigen zijn nog steeds niet helemaal hersteld. Gedurende de lesweken bracht dat veel aanpassingen in (dag)roosters met zich mee. De afgelopen week was toetsweek en leidde de griepepidemie tot veel gemiste toetsen. Heel veel gemiste toetsen!

25-1-2017 |Leergierigheid – bestaat dat nog? Ervaringen uit de praktijk van de pilot gymnasium vto

“Wat motiveert leerlingen als ze geen beoordeling krijgen?”
“Als we het thema (van Wetenschappelijke Vorming) leidend laten zijn, doen ze dan wel de basiskennis en vaardigheden op die voor mijn vak in de bovenbouw vereist zijn?”


25-1-2017 |PreMed workshops door Gezondheidsuniversiteit MUMC voor leerlingen bovenbouw vwo

Op de woensdagavonden van 8-15-22 februari organiseren studenten geneeskunde MUMC speciale PreMed workshops voor geïnteresseerde 5e jaars atheneum- en tto- leerlingen met het profiel natuur& gezondheid of het profiel natuur & techniek met biologie

18-1-2017 |Voortgang pilot vwo leerjaar 1

Met het einde van periode 2 in zicht, willen wij u graag op de hoogte stellen van de vorderingen van de onderwijsontwikkelingen in vwo leerjaar 1. Navolgende tekst is afgelopen week verstuurd naar de ouders/verzorgers van de betreffende leerlingen.

18-1-2017 |Academic fieldtrip Cambridge 2017 voor tto 6-leerlingen

Aan het einde van de tweetalige vwo-opleiding organiseren de docenten die betrokken zijn bij het IB English en het Global Perspectives programma voor het eerst een gezamenlijke Academic Fieldtrip voor alle tto 6 leerlingen naar Cambridge (UK). Het vertrek van deze activiteit is in de vroege ochtend van dinsdag 31 januari en thuiskomst is gepland rond halftien ’s avonds op donderdag 2 februari. De dag erna vrijdag 3 februari zijn er geen lessen voor de tto 6 leerlingen.