Porta Mosana

Nieuws

8-2-2017 |Op Maat onderwijs: opleiding docenten BKT-VO (Basiskwalificatie Toetsing Voortgezet Onderwijs)

In een van vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over het belang van goede formatieve, maar ook summatieve, toetsen voor het leerproces van onze leerlingen.

8-2-2017 |Internationalisering: uitwisseling met Seinajoki, Finland, tto 2

Vorige week is een groep van 22 leerlingen uit tto2 onder begeleiding van drie docenten vertrokken naar Finland. Dit was de eerste van twee ontmoetingen.

1-2-2017 |Vanaf schooljaar 2017-2018 aanbod volwaardig vhbo in Maastricht-Oost en West

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal LVO Maastricht zowel in Maastricht-West als ook in Maastricht-Oost volwaardig vhbo (havo en havo/tl)-onderwijs (inclusief Tweetalig Onderwijs Engels) aan bieden. Voortschrijdend inzicht leert ons namelijk dat wij met het alleen aanbieden van vhbo-onderwijs in Maastricht-West, onvolledig havo-onderwijs aanbieden in Maastricht-Oost en daardoor een voor ons belangrijke doelgroep, namelijk leerlingen van Maastricht-Oost en de Heuvelland-gemeenten, onvoldoende bereiken.

1-2-2017 |Formatieve toetsing in dienst van het leerproces van de leerling

Het onderwijs afstemmen op de behoefte van de leerling vraagt om een zorgvuldig toets of meetsysteem. Toetsen en resultaatmetingen zijn niet alleen middelen om vast te stellen wat een leerling weet en kan, ze worden steeds meer ingezet om de leerling te helpen bij het leren. Terecht!

1-2-2017 |Porta Mosana Topsportvriendelijk: Koen de Groot uit at1d

Vandaag een interview met topsporttalent Koen de Groot, wiens sport zwemmen is.