Porta Mosana

Nieuws

24-10-2018 |Projectdag atheneum 2 ‘Klimaatverandering en water’

Tijdens de projectdagen van maandag 8 oktober tot en met woensdag 10 oktober 2018 maakten de leerlingen van 2 atheneum kennis met het project ‘Klimaatverandering en water.’ Hierbij kregen ze een aantal activiteiten vanuit de vakken aardrijkskunde en biologie aangeboden met als onderwerpen klimaatverandering, de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor Nederland, het leven in het water en de bescherming tegen rivieroverstromingen. Ze bekeken een film, maakten een speurtocht met opdrachten en deden een onderzoek van het waterleven.

10-10-2018 |Bericht decanaat: Project MedSchool – Kennismaking met de studie Geneeskunde

Gedreven, enthousiaste middelbare scholieren met interesse in de studie Geneeskunde, dat zijn de scholieren die we zoeken voor het project Gezondheidsuniversiteit MedSchool. Gedurende vier avonden geven we een kijkje in de studie Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Met als centrale thema: 'In Beweging - van denken naar doen!' komen de verschillende competenties van een (toekomstig) arts aan bod.

10-10-2018 |Conferentie gezonde en veilige school tijdens studiedag op maandag 22 oktober

Maandag 22 oktober is een schoolvrije dag voor de leerlingen van LVO Maastricht. Docenten en leerlinggericht onderwijsondersteunend personeel nemen op ma 22 oktober deel aan een conferentie in het kader van de van de Gezonde en Veilige School in het MECC.

3-10-2018 |Projectdagen

Dit schooljaar zullen op 8, 9 en 10 oktober de projectdagen van periode 1 gehouden worden. Alle vakken presenteren zich dan door het organiseren van, veelal vakoverstijgende, activiteiten of projecten. Tijdens deze dagen wordt het reguliere lesprogramma vervangen door projectonderwijs. Hierbij komt de samenhang tussen de verschillende vakken tot uiting en kunnen vaardigheden zoals samenwerken toegepast worden. Er vinden allerlei activiteiten plaats zoals excursies, sportactiviteiten, films en practica. Ook komt een aantal experts naar school voor gastcolleges.

3-10-2018 |Smaakdag op OnderwijsAnders-dag 25 september

25 September jongsleden, op een prachtige nazomerse dag, vond voor de 4de keer de Smaakdag plaats in de AINSI Cultuurfabriek gelegen aan de Sint Pietersberg. De Smaakdag wordt door de Docenten CKV van onze school georganiseerd in samenwerking met Marres Projects in het kader van Onderwijs Anders. In de begeleiding van de +/- 160 leerlingen werd het team van Porta ondersteund door 1ste jaar studenten van de docentenopleiding FADE van de Hogeschool Zuyd Maastricht.