Porta Mosana

Nieuws

14-6-2017 |Boekenfonds

Net als ieder jaar moeten de geleende boeken voor de vakantie weer worden ingeleverd. Na de vakantie krijgen de leerlingen de boeken voor het nieuwe schooljaar.

7-6-2017 |Project School of the Future

Aangezien ‘de jeugd de toekomst heeft’, werden eind mei leerlingen van 2 tto uitgenodigd deel te nemen aan een vakoverstijgend project met betrekking tot een nieuw te bouwen school voor het vwo, ergens op de Groene Loper in Maastricht.
In samenwerking met de Service Science Factory van de Universiteit Maastricht, drie exchange students van Grand Valley Michigan, USA, en vakdocenten van onze school werd de leerlingen gevraagd onderzoek te doen naar de ‘School of the Future’.


7-6-2017 |BPS: Presentatieavond verrijkingsleerlingen op dinsdag 13 juni 2017 van 18.30-21.00 uur

In het kader van Begaafdheidsprofielschool verrijken nogal wat leerlingen aan het Porta Mosana College. In deze nieuwsbrief heeft u dit jaar verschillende projecten voorbij zien komen maar er zijn ook veel verrijkingsleerlingen die achter de schermen dit schooljaar hard gewerkt hebben aan een verrijkingsproject. Op dinsdag 13 juni zullen onze verrijkingsleerlingen van klas 1,2,3 en onze bovenbouwleerlingen laten zien waar zij het afgelopen schooljaar mee bezig zijn geweest. Meer dan honderd leerlingen hebben wat voorbereid voor deze avond. De diversiteit is groot en u zult uw ogen uitkijken.
De presentatieavond zal gehouden worden in het Atrium, in de kantine en in het Onderwijsleercentrum en begint om 18.30 uur.


7-6-2017 |Noah Paulus, tt4b, loopt stage bij Europarlement

Noah Paulus, leerling uit tt4b, heeft zijn maatschappelijke stage op een bijzondere wijze ingevuld. Zijn verslag leest u hieronder.

31-5-2017 |Porta Mosana Topsportvriendelijk: Sanne de Bruijn

Vandaag een interview met topsporttalent en kersvers Europees kampioene Sanne de Bruijn, wier sport Dans is.