Porta Mosana

Nieuws

6-12-2017 |ICT: school Wifi Byod wijzigt

Op 1 januari 2018 zal het wifi netwerk “stichting LVO byod” uitgeschakeld worden. Dit gebeurt om de overige wifi netwerken te ontlasten en geldt voor alle scholen van LVO.
Sinds 2016 is eduroam actief op alle LVO scholen. Eduroam geeft de mogelijkheid om:


6-12-2017 |Internationalisering: meerdaagse educatieve stedenreis Hornu-Lille-Ieper-Lens-Gent atheneum 6

Een aantal weken geleden zijn alle atheneum 6 leerlingen geïnformeerd over de stedenreis die mentoren hebben voorbereid.
Internationalisering is een van de speerpunten van Porta Mosana College. We vinden het belangrijk dat leerlingen over de grenzen heen kijken en ervaringen opdoen met andere culturen. Derhalve bieden we ook in het schooljaar 2017-2018 een zeer bijzondere stedenreis aan voor examenleerlingen vwo.


29-11-2017 |Bezoek rechtbank Maastricht door vwo 6-leerlingen maatschappijwetenschappen

Op vrijdag 8 december a.s. gaan leerlingen uit vwo 6 tussen 8.30 en 12.40 vanuit het vak maatschappijwetenschappen in de praktijk kennismaken met hun centraal examenstof. Leren vanuit een praktijkcontext helpt deze aanstaande studenten de complexe werking van ons strafsysteem te doorgronden. Deze unieke kans om buitenschools te leren is mogelijk gemaakt door het initiatief van een leerling van onze school. Hij heeft de kans gezien zijn eigen netwerk in te zetten om deze vorm van buitenschools leren mogelijk te maken.

29-11-2017 |Decanaat: afname DAT screening leerjaar 3

Op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 december wordt in leerjaar 3 weer de zogenaamde DAT-screening afgenomen. Dit is een uitgebreid capaciteiten-aanleg onderzoek. De uitslag geeft een beeld van de taalkundige-, numerieke- en exacte capaciteiten van de leerlingen en is een belangrijke raadgever bij de profielkeuze.

22-11-2017 |3e Nationale toetscongres

Vrijdag 10 november vond het 3e nationale toetscongres plaats. LVO Maastricht was door bureau ICE uitgenodigd om te vertellen over de ontwikkelingen rondom toetsing die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden. Met het invoeren van formatieve toetsing in de onderbouw, het opzetten van een scholing BasisKwaliticatie Toetsing (BKT traject) en het ontwikkelen van een nieuw toetsbeleidsplan behoren we tot één van de meest innovatieve scholen op dit gebied.